Skip to main content

MET WELKE PROBLEMEN KUN JE BIJ EEN OSTEOPAAT TERECHT

Volwassenen: rug-, nek-, schouder-, heupklachten of problemen in andere delen van het bewegingsapparaat. Bekkenklachten (bv tijdens de zwangerschap), blessures, whiplash-syndroom of andere posttraumatische klachten. Spanningsklachten, slecht slapen, gevoel van onrust, hoofdpijn/migraine, terugkerende ontstekingen, RSI-klachten, incontinentie, maag- darmklachten, klachten na (buik)operaties, en onbegrepen klachten zonder medische oorzaak.
We zien kinderen en jongeren in de praktijk met slaapproblemen, darmklachten, longproblemen, eczeem, allergieën of KNO-klachten. Ook kunnen we vaak vanuit de lichamelijke invalshoek een bijdrage leveren aan optimaal functioneren van kinderen met ADHD, ADD, spraak-taalproblemen, dyslexie of vormen van autisme.
Kleuters die moeilijk leren rennen, huppelen of fietsen, problemen hebben met motoriek, concentratie, contact maken, of lezen.

Peuters die niet lekker in hun vel zitten, niet gaan rollen, kruipen, staan, peuters die moeite hebben met eten, drinken, slapen, last hebben van hun darmpjes, veelvuldig verkouden zijn of terugkerende keel-, neus-, oorklachten hebben.

Baby’s met een voorkeurshouding, afgevlakte schedel, slaapproblemen, huilbaby’s, reflux, problemen met drinken, darmkrampjes, obstipatie, algehele onrust zonder aanwijsbare medische oorzaak, keel-, neus- oorklachten of kaakproblemen
Daarnaast kun je je baby of kind eenmalig osteopatisch laten onderzoeken op beweeglijkheid en voor een beter begrijpen van het functioneren in zijn ontwikkelingsfase.
Naast een bijdrage aan herstel draagt een osteopatisch consult vaak  bij aan een beter begrip van het functioneren van je lichaam als geheel, de invloed hiervan op ontspannen leven en bewegen en de invloed van je levensfase op je functioneren.